LED
21

Prohlášení České jaderné asociace o výstavbě NJZ EDU 5 ze dne 25.1.2021

Vážení členové Stálého výboru

Bedlivě sledujeme očekávané rozhodnutí o vyhlášení tendru na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech (NJZ EDU 5), který by měl sloužit jako částečná náhrada za stávající výrobní bloky typu VVER 440. Avizovaný termín prosinec 2020 pro vyhlášení tendru byl odložen. Existuje riziko, že o vyhlášení tendru bude rozhodovat nová vláda ČR až po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Zdá se, že vše záleží na výsledku jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů a jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kterých se účastní nejen odborné plénum, ale s významným slovem též zástupci politických stran.

Česká republika se zavázala k plnění cílů snižování produkce skleníkových plynů a požadované cíle zakotvila do všech státních strategií a plánů. V letech 2035-2038 by mělo docházet k masivnímu útlumu uhelných elektráren. Právě nový jaderný blok spolu s dalšími obnovitelnými zdroji by měl nahradit chybějící produkci elektrické energie z uhlí a jádra. A tím zajistit energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky.

Tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín 3,4 (ETE 3,4) byl zrušen v dubnu 2014.  K dnešnímu dni to trvalo dlouhých 6 let, než byl připraven nový tendr na výstavbu NJZ EDU 5. Obáváme se, že odklad rozhodnutí o vyhlášení tendru až po parlamentních volbách v říjnu 2021 způsobí mnohem delší časovou prodlevu. Ta může být tři, čtyři i více let. Zároveň existuje riziko, že se změní pohled na ekonomický a dodavatelský model a zadávací podmínky uvažovaného tendru.

Domníváme se, že případná časová prodleva přípravy NJZ EDU 5 bude mít negativní vliv na energetickou soběstačnost a bezpečnost ČR, i na ztrátu domácích odborných lidských kapacit a kompetencí v oblastech výzkumu, vývoje a výroby napříč všemi obory spojenými s jadernou energetiku, včetně schopnosti řídit a koordinovat velké investiční celky.

Výběrové řízení, projektové práce, povolovací řízení a výstavba jsou dle zkušeností v EU v rozmezí 15 až 20 let.

Navíc požadavky atomového práva a EU se postupně (byť skokově) zvyšují. A ačkoliv EDU 1-4 byla modernizována na nejvyšší možnou úroveň, může nastat situace, že provoz bude s ohledem na tlak z nejaderných zemí EU dále neudržitelný.

Oblast jaderné energetiky je fenoménem nové energetiky a moderních směrů v energetice. A v ČR existuje historická zkušenost a vzdělání. Jaderná energetika představuje bezemisní stabilní energetickou pojistku pro naši zemi. Zajištění bezpečných dodávek elektrické energie patří mezi služby státu a bez garance státu ji nelze spolehlivě zajistit. Jaderná energie představuje rozumnou stabilizující alternativu k ostatním zdrojům. Měla by být součástí vyváženého moderního a bezemisního portfolia energetických zdrojů ČR.

Současná vláda je více než kompetentní, má konkrétní jasné cíle a program. Proto, s ohledem na výše uvedené, Vás vyzýváme, aby vláda ČR neodkládala rozhodnutí o dostavbě NJZ EDU 5. Věříme, že výše uvedené argumenty zvážíte, a že k odsunu vyhlášení tendru nedojde.

Tento dopis zasíláme premiérovi ČR, předsedům politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky, včetně členů Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů a médiím.

S úctou

Ing. Tomáš Kovalovský

Předseda