LED
22

ČEZ zahájil "hodnocení bezpečnosti" uchazečů o tendr na Dukovany

Elektrárna Dukovany II, součást Skupiny ČEZ, včera vyzvala tři potenciální uchazeče Dukovan k hodnocení bezpečnosti. Dopis je oficiálním zahájením hodnocení bezpečnosti společností EDF, Westinghouse a Korea Hydro & Nuclear Power. Jedná se o dodavatele reaktorů vybraných Ministerstvem průmyslu a obchodu k účasti v předkvalifikačním kole.

ČEZ uvedl, že do konce listopadu vládě předloží „všechny relevantní informace o bezpečnostních otázkách“. Vláda pak rozhodne o tom, kteří kandidáti půjdou do výběrového řízení.

Hodnocení bezpečnosti

„Cílem bezpečnostního hodnocení je vyhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné k zajištění bezpečnostních zájmů. Jedná se zejména o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazby zainteresovaných stran na stát, problémy s implementací projektů, soudních sporů a dalších problémů v projektech jaderných zdrojů, transferu technologií, know-how a dalších,“ uvedl ČEZ.

„Pro zodpovězení bezpečnostních dotazů zájemci obdrží i kompletní předběžnou dokumentaci. Tím se urychlí zpracování nabídek pro zájemce, kteří budou ve výběrovém řízení,“ dodal.

Historie

V červenci 2020 vláda ČR a ČEZ Elektrárna Dukovany II uzavřeli rámcovou smlouvu o výstavbě nového bloku. Cílem smlouvy bylo, aby ČEZ vypsal výběrové řízení na dodavatele reaktoru, vyjednal smlouvu a získal všechny potřebné licence do roku 2024. Cílem je uvedení nového bloku do provozu v roce 2036. Vláda souhlasila s poskytnutím garancí za případná politická či legislativní rizika. Dne 8. března letošního roku SÚJB vydal povolení k umístění pro dva nové reaktorové bloky v lokalitě Dukovany.