BŘE
31

Jádro již dnes zastává klíčovou roli v dekarbonizaci průmyslu

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi nastínil tři způsoby, kterými jaderná energetika usnadňuje dosažení dekarbonizace a výroby bezemisní energie. Grossi na konferenci Net Zero Summit IEA-COP26 uvedl, že jaderná energetika je dlouhodobým a stabilním zdrojem bezemisní energie. Jaderná energetika je klíčová pro další dekarbonizaci, přičemž umožňuje efektivní využití energie právě v okamžiku, kdy jí potřebujeme.

Summit Net Zero Summit IEA-COP26

Summit uspořádal výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol a dezignovaný prezident COP26 Alok Sharma. Na akci se sešli zástupci ministerstev energetiky a klimatu z více než 40 zemí, což dohromady představuje 80% světové populace a také 80% celosvětových emisí uhlíku.

Všichni víme, v čem je problém. Všichni víme, v čem spočívá společná výzva. Tj. musíme dekarbonizovat a musíme to udělat to rychle. A proto jsme [IAEA] šťastní, že jsme součástí panelu, který hovoří o tom jak se úspěšně zhostit dekarbonizace.

Jaderná energetika je skutečným řešením, protože představuje jednu třetinu vyrobené čisté energie. Ve vyspělých ekonomikách je podíl čisté energie ještě větší. Rossi se účastní právě z důvodu velkého počtu zemí, které uvažují o přijetí jaderné energetiky jako součást svého energetického mixu.

Malé modulární reaktory

Alternativu poskytují i malé modulární reaktory a mikro-reaktory. Díky těmto novým jaderným technologiím bude tento zdroj čisté energie dostupný pro více zemí. Malé modulární reaktory „otevírají potenciál“ obnovitelných zdrojů tím, že poskytují flexibilitu a stabilitu distribuční sítě „jako žádná jiná“ forma energie.

Potřebujeme všechny životaschopné technologie. Musíme být racionální, praktičtí a rychlí. Protože hodiny tikají a jaderná energetika je součástí řešení. Uvedl Rossi.

Grossi a Birol zdůrazňují, že si svět nemůže dovolit jadernou energetiku vyloučit. Je to druhý největší zdroj bezemisní energie. Výrobu bezemisní energie budeme muset do roku 2040 dokonce ztrojnásobit tak, aby se svět dostal na správnou cestu k dosažení vytyčených cílů v oblasti dekarbonizace energetiky a klimatu.

Zdroj: https://world-nuclear-news.org/Articles/Grossi-Nuclear-already-plays-key-role-in-decarboni