DUB
22

Jaderná energetika je součástí doplňkového aktu taxonomie EU

Evropská komise oznámila své rozhodnutí zahrnout jadernou energetiku do doplňkového aktu v přenesené pravomoci k nařízení EU – taxonomie EU. Toto rozhodnutí následuje po nedávném zveřejnění zprávy Společného výzkumného střediska. Ta potvrzuje, že jaderná energetika je stejně udržitelná jako jiné energetické technologie vyhovující taxonomii.

Posuzování

„V souladu s právním rámcem a našimi minulými závazky Evropská komise přijme doplňkový akt v přenesené pravomoci k nařízení EU – taxonomie EU. Ten se bude vztahovat na činnosti, které zatím nejsou zahrnuty. Jedná se o zemědělství, některá odvětví energetiky a některé výrobní činnosti, “ uvedla Evropská komise ve svém sdělení.

V březnu loňského roku byla zveřejněna závěrečná doporučení týkající se taxonomie EU skupinou technických odborníků, která radí Evropské komisi v oblasti udržitelného financování. Skupina odborníků pro taxonomii dospěla k závěru, že existují jasné důkazy o tom, že jaderná energetika podstatně přispívá ke zmírňování změny klimatu. Také dospěli k závěru, že „důkazy o jaderné energetice jsou složité. V kontextu taxonomie a je obtížnější je vyhodnotit“, pokud jde o potenciální významné poškození jiných environmentálních cílů. Doporučili, aby byly provedeny další rozsáhlejší technické práce.

Závěry a doporučení

Technická zpráva uvádí, že jaderná energetita „významně nepoškozujte“ životní prostředí. Hodnotící skupina zvažovala dopady celého životního cyklu jaderné energetiky. Zejména z hlediska stávajících a potenciálních dopadů na životní prostředí napříč všemi cíli, s důrazem na nakládání s jaderným a radioaktivním odpadem. Zpráva uvádí, že jaderná energetika neškodí lidskému zdraví ani životnímu prostředí více než jakákoli jiná technologie na výrobu energie. Proto je považovaná za udržitelnou.

Evropská komise uvedla, že doplňkový akt v přenesené pravomoci se bude vztahovat na jadernou energetiku „s výhradou a v souladu s výsledky probíhajícího přezkumu závěrů“. Komise vzala na vědomí, že tento proces je založen na zprávě JRC. Přezkum této zprávy probíhá prostřednictvím dvou nezávislých skupin odborníků. A to expertní skupiny Euratomu podle článku 31 a Vědeckého výboru pro zdraví, životní prostředí. To bude dokončeno v červnu tohoto roku.

Doplňující akt v přenesené pravomoci rovněž zahrne zemní plyn a související technologie „jako přechodnou činnost, pokud spadá do mezí čl. 10 odst. 2 nařízení EU o taxonomii.

Jaderná energetika je největším (26,7% v roce 2019) jediným zdrojem nízkouhlíkové energie v EU, před vodní (12,3%), větrnou (13,3%), solární (4,4%) a dalšími (0,5%).

Celý původní článek zde.