DUB
27

Není důvod odkládat tendr na nový blok v Dukovanech

Nový blok v Dukovanech je zásadní krok pro zajištění energetické soběstačnosti České republiky. Jednání o novém bloku v Dukovanech se v poslanecké sněmovně společně zúčastnili Tomáš Kovalovský, předseda České jaderné asociace a Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska.

Panuje značná shoda na vyhlášení tendru dle původního plánu

Delegáti se postupně setkali a hovořili s poslanci Radimem Fialou, Petrem Gazdíkem, Janem Bartoškem, Petrem Třešňákem a Pavlem Kováčikem. „Se všemi jsme se shodli, že v současné době nic nebrání vypsání řádného tendru. Odpadá i nutnost zasílání samostatného bezpečnostního dotazníku, který je sám o sobě součástí tendru. “ sdělil Vítězslav Jonáš a dodal, že tendr by se vrátil do standardního procesu, včetně dostatečného času na přípravu nabídek.

Tomáš Kovalovský dodal, že „tímto postupem vznikne dostatek času na to, aby mohlo proběhnout řádné vyhodnocení nabídek včetně technického, ekonomického i bezpečnostního posouzení. ČEZ a následně nová vláda bude mít možnost vybrat dodavatele podle původního harmonogramu tj. konec roku 2022.

„Jsme příjemně překvapeni, že všichni politici, se kterými jsme se setkali si uvědomují neodkladnost vypsání tendru na dodavatele stavby nového bloku v Dukovanech. Urychlení dalšího postupu výstavby podporují, s cílem zajištění energetické soběstačnosti státu“ shrnul výsledky jednání s politiky Vítězslav Jonáš.

V následujících dnech budou pokračovat jednání na téma nový blok v Dukovanech s dalšími členy „jaderného výboru“.