KVĚ
06

Jaderná elektrárna snadno a rychle

Pro laiky a neodborníky přikládáme moc pěkně zpracovaná výuková videa jak fungují vybrané části jaderných elektráren. Jaderná elektrárna se skládá z mnoha provozních, bezpečnost ach a ochranných systémů, které zajišťují její bezpečný provoz. 

Základním posláním jaderné elektrárny je výroba elektrické energie a tepla. Jaderná elektrárna je velice složité a komplexní zařízení. Následný velmi zjednodušený popis doplňují výuková videa.

Jaderná elektrárna – Tepelný cyklus I. část – Pavel Skoupý

Primární okruh

Hlavním zdrojem pro výrobu tepla je tlakovodní jaderný reaktor. Ten je součástí primárního okruhu společně s parogenerátory a hlavním cirkulačním čerpadlem. Parogenerátor zabezpečuje striktní oddělení primárního a sekundárního okruhu. Součástí primárního okruhu je i celá řada bezpečnostních systémů, systémů pro úpravu kvality vody, systémy pro výměnu paliva, ale i svědečné vzorky materiálů.

Primární okruh jaderných elektráren

Temelín zevnitř: Cesta k otevřenému reaktoru

Sekundární okruh

Předávacím místem tepelné energie je parogenerátor. Teplosměnné trubky primárního okruhu ohřívají vodu v nádrži, která se odpařuje a tím vzniká pára. Pára se následně odvádí na turbínu. Ihned za turbínou se nachází takzvaný kondenzátor, který zajistí kondenzaci a dochlazení páry, která projde turbínou. Z páry opět vznikne voda, která se odvádí zpět do parogenerátoru.

Sekundární okruh jaderných elektráren

Terciální okruh

Terciální okruh je uzavřený vodovodní okruh, který přivádí vodu z chladících věží do kondenzátoru a zpět.

Elektrické části a řízení provozu

Elektrické části zajišťují ne jenom výrobu elektrické energie na turbogenerátoru, ale i napájení všech strojů a zařízení, které jsou součástí technologických a bezpečnostních systémů. Jsou to čerpadla, pohony armatur a klapek, ohřívány apod.

Řízení provozu zabezpečuje řídící systém, který zajišťuje ovládání a provoz všech technologických systémů v rámci provozních parametrů. řídící systém sbírá signály od armatur, čidel teploty, tlaku, chemismu, sledování polohy, apod. Na tyto signály řídící systém reaguje podle naprogramované logiky a vydá povely k udržování provozních parametrů.

Elektrické části jaderných elektráren – P. Slabák 

Řízení provozu reaktorového bloku