ČER
02

Energetičtí giganti požadují podporu "jádra" pro plnění "Net-Zero"

Více než 100 jaderných společností po celém světě vyzvalo světové lídry, aby uznali, že produkce elektrické energie z „jádra“ se musí alespoň zdvojnásobit do roku 2050. Jinak nelze splnit globální emisní cíle „Net-Zero“ by 2050. Výzva je půl roku před konáním 26. konference smluvních stran OSN o změně klimatu (COP26). Konference o změně klimatu proběhne v Glasgow od 1. do 12. listopadu 2021.

Výzva politikům

Společnosti, které zastupují více než 80 000 profesionálů, inženýrů, vědců, jaderných expertů, ekologů a zainteresovaných občanů, se shodují, že COP26 představuje poslední příležitost pro světové mocnosti, aby změnili způsob myšlení o klimatu, a jasně definovali cestu vedoucí k „Net-zero“, tj. nulových emisí uhlíku.

Společnosti vyzvali britského premiéra Borise Johnsona, prezidenta COP26 Aloka Sharmu a výkonnou tajemnici Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu Patricii Espinosovou, aby uznali zásadní postavení „jádra“ vedle obnovitelných zdrojů při plnění nulových emisí uhlíku do roku 2050.

V únoru letošního roku zveřejnila iniciativa Nuclear for Climate svůj dokument COP26 Position Paper s názvem Net Zero Needs Nuclear. Dokument nastiňuje vědecké zdůvodnění, proč jadernou energetiku potřebujeme. Zároveň dokument vyzývá všechny zúčastněné na konferenci COP26, aby zaujali vědecky podložený a technologicky neutrální přístup k energetické politice a financování.

Vědecké závěry pro Net-Zero

Společnosti uvádějí, že produkce jaderné energie se musí do roku 2030 zvýšit o 40 % a do roku 2050 alespoň zdvojnásobit. Tak aby byly splněny cíle stanovené celosvětově uznaným programem „Net Zero by 2050“. Už teď je jasné, že svět je „mimo stanovený scénář“ energetického rozvoje. Podstatné zvýšení produkce elektrické energie z „jádra“ je nutné ve všech čtyřech scénářích, které snižují globální oteplování pod 1,5 °C. Všechny čtyři scénáře ukazují nárůst jaderné produkce o 98 % až 501 % od roku 2010 do roku 2050.

„Proto je načase, abychom k rozhodování o naší budoucí energetické politice použili spíše vědecká fakta než politické báchorky. Opravdu chcete vyřadit jadernou energetiku z energetického mixu, abyste pomohli dosáhnout „Net-zero“ emissions. Ačkoliv vědecké závěry ukazují, že se jedná o jeden z nejlepších způsobů výroby energie?“ uvedla paní Geraldine Thomas.

Fiona Rayment, hlavní vědecká a technologická ředitelka britské Národní jaderné laboratoře, dodala, že „Jaderná energetika je čistý, spolehlivý a udržitelný zdroj. Ten bude hrát klíčovou roli při plnění nulových emisí uhlíku.“

Cílem je, aby výhody jaderné energetiky byly objektivně prezentovány na konferenci COP26 o změně klimatu. Tak aby země mohly přijmout rozhodnutí o technologických přístupech k dosažení nulových emisí uhlíku.

Originál článku https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-societies-call-for-COP26-to-support-nuclea