ČVN
02

Valná hromada ČJA jednala o energetické budoucnosti

Česká jaderná asociace, z.s. se setkala na valné hromadě, která proběhla 2.7.2021 v salónku hotelu Budweis v Českých Budějovicích. Členové České jaderné asociace, z.s jednali nejen o důležitých otázkách souvisejících s chodem organizace, ale také naší budoucnosti. Energetika, její budoucnost a nutnost správné interpretace aktuálního dění je důležitá součást tohoto odvětví.

Běžná administrativa

Členové České jaderné asociace, z.s. na valné hromadě projednávali a schválili Výroční zprávu České jaderné asociace, z.s. za rok 2020, ale také stanovy a zejména ustanovili odborné komise. „Jsem velice rád, že se podařilo, uspořádat valnou hromadu našeho spolku, které se účastnilo téměř 90% všech členů“, uvedl předseda Tomáš Kovalovský. A dodal, že „je spokojený s výsledkem jednání a profesionálním přístupem všech členů.“

Je vidět, že energetika, resp. jaderná energetika a energetická budoucnost je stále v kurzu. Je to zajímavé téma nejen po technické stránce. Ale také jedno z nejdůležitějších témat našeho budoucího rozvoje a prostředek pro zajištění udržitelnosti ekonomiky. „Je důležité vědět a zajímat se o to, čím budeme za 15 let svítit a jak budeme zajišťovat energetickou soběstačnost českého průmyslu.“ poznamenal předseda Tomáš Kovalovský.

Zápis z valné hromady včetně příloh je k dispozici v dokumentech ke stažení.

Energetika a odborné komise

Česká jaderná asociace zřídila odborné komise pro oblasti:

  1. Energetika obecně
  2. Nové jaderné zdroje v ČR
  3. Palivový cyklus a radioaktivní odpady
  4. Vzdělávání, věda a výzkum
  5. Čistá mobilita
  6. Mediální

Vedení odborné komise budou zastávat členové České jaderné asociace, z.s. V odborných komisích se budou sdružovat odborná stanoviska. Posláním odborných komisí by mělo být zejména sledování dané problematiky a podání průběžné zprávy ostatním členům ČJA, příprava 2 článků na www stránky ČJA a do médií,  vedení odborné diskuze/prezentace na dané téma v pracovní skupině.

Energetika a její budoucnost

Energetická soběstačnost ČR

Současná spotřeba elektrické energie v ČR dosahuje celkové spotřeby přes 55 000 GWh z toho 40 200 GWh tj. 73% je odebíráno pro průmyslovou výrobu a podnikatelskou sféru. Při stávajících  scénářích energetické evropské bilance vychází, že všechny sousední státy včetně ČR budou  deficitní již v roce 2030. V roce 2040 bude evropská energetika deficitní už o 160 GW instalovaného výkonu a zcela reálně hrozí riziko energetického chaosu. 

Proto očekáváme enormní nárůst cen elektrické energie, která bude silně nedostatkové zboží. Bezpečné dodávky elektrické energie přímo ovlivňují ekonomiku a konkurenceschopnost české republiky. Pobídky pro podporu rozvoje obnovitelných zdrojů FVE, vodík, teplárenství, čistá mobilita existují. Ale proti tomu plán útlumu uhelných elektráren je naplňován dle plánovaného HMG. Nicméně jaderný tendr stále nabírá zpoždění. Chceme tedy po vládě stanovisko, jaké jsou záložní varianty v případě dalšího zdržení jaderného tendru a do kdy je nutné nejpozději rozhodnout o záložním plánu. 

Shodujeme se na tom, že stávající a nové jaderné zdroje spolu s obnovitelnými zdroji jsou nutností pro zajištění zdrojů elektrické energie a národní energetické bezpečnosti poté, co budou odstaveny uhelné elektrárny.

Každý rok zpoždění představuje významný dopad nejen na plnění našich klimatických závazků, ale zejména na energetickou soběstačnost.

Výstavba NJZ Dukovany 

Dukovanská lokalita je s přípravou nového jaderného zdroje nejdále a vzhledem k blížícímu se okamžiku ukončení provozu stávající jaderné elektrárny má smysl, aby lokalita byla upřednostněna. 

Lokalita JE Dukovany má všechny připojení na sítě technické infrastruktury, vyvedení elektrického výkonu do elektrizační soustavy, napájení a zásobování vodou, ale i dostatek odborného personálu k zajištění jaderných kompetencí. 

Navíc lokalita má platné rozhodnutí EIA a povolení k umístění pro 5. a 6. výrobní blok. Notifikace dle Euratom Treaty probíhá.

Nicméně výstavba pouze 5. výrobního bloku (1000 – 1200 MWe) je pouze částečnou náhradou existující výrobní kapacity (2000 MWe) a nevede k navýšení výroby z jaderných zdrojů.  

Až teprve výstavba 6. výrobního bloku povede k úplné náhradě a nutnému navýšení výroby elektrické energie z “jádra”. 

Česká jaderná asociace doporučuje zahájit přípravu výstavby 6. výrobního bloku.

Výstavba NJZ Temelín

Temelínská lokalita umožňuje provozovat stávající bloky do roku 2060. Navíc lokalita je připravena pro výstavbu dalších dvou výrobních bloků. Lokalita JE Temelín má všechna připojení na sítě technické infrastruktury, vyvedení elektrického výkonu do elektrizační soustavy, napájení a zásobování vodou, ale i dostatek odborného personálu k zajištění jaderných kompetencí.

Temelín je take potenciální lokalita pro umístění SMR.

Lokalita má platné rozhodnutí EIA a povolení k umístění 3. a 4. výrobního bloku, ale má také připravenou poptávkovou dokumentaci z dříve zrušeného tendru. 

Vzhledem k tomu, že příprava a výstavba jaderných zdrojů trvá velmi dlouho, Česká jaderná asociace doporučuje zahájit práce na zajištění financování, povolování a přípravě jaderného tendru.

Schopnost českého průmyslu pro zajištění údržby a nové výstavby

České firmy se jaderné zdroje naučily servisovat a doplňovat kvalitními českými výrobky. Jsme přesvědčeni, že Český průmysl má schopnost zajistit výrobu velké části jaderného ostrova, turbínového ostrova, ostatních objektů i koordinaci stavby. 

Nicméně pro Českou republiku musí být vybrán pouze ověřený design s platnou licencí v zemi původu. Otázka generálního dodavatele představuje vyřešení nejen zajištění dodávek, bezproblémovou koordinaci výstavby, ale i poskytnutí bankovních záruk, garancí kvality, ale i kooperaci při financování výstavby a plnění platebních milníků. 

Proto otázka výběru generálního dodavatele je plně v kompetenci ČEZu a Vlády ČR. Pro Českou republiku je zapojení českého průmyslu a inženýringu velice důležité.

Výběr dodavatele NJZ 

Rozhodnutí o způsobu provádění tendru, nebo rozhodnutí o vyloučení některého z uchazečů není technické, ale je čistě politické a bezpečnostní. 

Rozhodnutí musí být akceptováno jak odbornou veřejností, firmami, i dalšími subjekty. Ale to neznamená, že by se tendr měl odkládat.

Využití plynu v českém energetickém mixu 

Zpožděním nových jaderných zdrojů odkládáme řešení zásadních problémů české energetiky. Blížíme okamžiku, kdy výrobní zdroje elektrické energie budeme muset rychle nahradit. Nejsnazší cestou je buď nepravděpodobné prolomení uhelných těžebních limitů, nebo výstavba paroplynových elektráren.

Ale výstavba paroplynových elektráren představuje zvýšení závislosti na ruském plynu a zajištění bezpečnosti dodávek, ale zároveň nepředstavuje požadované snížení emisí COx, ke kterým se Česká republika zavázala.