ČVN
30

US NRC vydal kladné stanovisko k vybudování a provozu jaderného úložiště v Texasu

Americký regulátor (US NRC) vydal konečné stanovisko o dopadu na životní prostředí k žádosti společnosti Interim Storage Partners, LLC o vybudování a provozování konsolidovaného dočasného úložiště (CISF) pro použité jaderné palivo v Texasu. Regulátor doporučuje udělit zařízení licenci.

Úvod

Společnost Interim Storage Partners vznikla v roce 2018 jako joint venture Waste Control Specialists a Orano CIS, dceřiné společnosti Orano USA, za účelem získání licence na stavbu konsolidovaného dočasného úložiště. To má vzniknout na stávajícím místě pro likvidaci odpadu v lokalitě Andrews County, Texas. Navrhovaná licence by opravňovala skladovat po dobu 40 let až 5 000 tun použitého komerčního jaderného paliva a také takzvaného odpadu větší než třídy C.

Interim Storage Partners plánuje postupné rozšiřování zařízení během 20 let. Celkově chce skladovat až 40 000 tun použitého paliva.

US NRC zveřejnilo návrh prohlášení o vlivu na životní prostředí v květnu 2020. Do řízení se zapojilo téměř 10 600 právnických a fyzických osob z řad veřejnosti. Regulátor posoudil asi 2 500 unikátních připomínek. Návrh prohlášení NRC se zapracovanými připomínkami bude předložen Americké agentuře pro ochranu životního prostředí.

Kromě žádosti Interim Storage Partners posuzuje US NRC také žádost společnosti Holtec International pro jiné úložiště v okrese Lea v Novém Mexiku.

Historie výstavby hlubinného úložiště v USA

V USA je nakládání s použitým palivem v odpovědnosti státu. Rozhodnuto bylo už v roce 1987. Výstavba prvního hlubinného úložiště měla být v Yucca Mountain v Nevadě s kapacitou pro uložení 70 000 tun vysoce aktivních odpadů. Nicméně hlubinné úložiště dodnes není dokončeno. Výsledkem je, že použité palivo pro více než 70 odstavených, vyřazených a provozovaných jaderných bloků se skladuje v podobných zařízeních po celé zemi.

Technologie úložiště

Konsolidované dočasné úložiště umožní skladování použitého paliva až do okamžiku jejich trvalého uložení. Dočasné úložiště by využívalo ověřenou technologii nadzemních suchých skladovacích kontejnerů, kterou vyvinula společnost Orano TN a NAC International. Tato technologie se používá v mnoha již provozovaných a vyřazených komerčních jaderných zařízeních v USA. Skladovací systém má konstrukční životnost přesahující 100 let.

Originál článku viz https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-regulator-issues-FEIS-for-Texas-interim-storage