ZAŘ
19

Výroba vodíku v Nine Mile Point (USA)

V jaderné elektrárně Nine Mile Point společnosti Exelon Generation ve státě New York bude instalován kontejnerový elektrolyzér Proton Exchange Membrane (PEM). Výroba vodíku je zkušební projekt. Jednotka bude dodávat vodík pro chlazení turbín elektrárny a systémy řízení chemických režimů.

Úvod

V únoru roku 2021 společnost Nel ASA uvedla na trh kontejnerové elektrolyzéry PEM MC250 a MC500. Elektrolyzéry představují automatizované generátory vodíku třídy MW využívající modulární kontejnerový design pro snadnou instalaci a integraci.

Norská společnost Nel ASA oznámila, že její pobočka Nel Hydrogen v USA získala kontrakt v hodnotě 2,6 milionu USD na kontejnerový elektrolyzér PEM.

Výroba vodíku

V Elektrárně Nine Mile Point bude instalován elektrolyzér PEM MC250 o výkonu 1,25 MW za účelem zajištění vlastní výroby vodíku pro chlazení turbíny a řízení chemického režimu.

Uvedení do provozu se očekává už v roce 2022. Výroba vodíku v elektolyzéru využije stávající systém skladování vodíku a související infrastruktura elektrárny. Provoz by měl probíhat podle stávajících provozních předpisů.

Výroba vodíku jako by-produktu má být ekonomicky výhodná. Vodík bude bezpečně jímán, uskladněn a použit pro vlastní spotřebu. Případně bude uveden na trh. Vodík je možné použít i pro jiné účely, včetně průmyslových aplikací, nebo mobilitu.

Zapojení US DOE

Partnerství Exelon Generation s DOE odráží trvalý závazek k inovacím. Grantový projekt je financován z programu H2@Scale, sekcí pro technologie vodíkových a palivových článků amerického DOE. H2@Scale je program, který propojuje zúčastněné strany, s cílem zajistit cenově dostupnou výrobu, přepravu, skladování a využití vodíku. Zároveň má program ukázat alternativu k dekarbonizaci a zajistit vznik příležitostí napříč průmyslovými obory.

Závěr

Takto vyrobený vodík představuje 100% čistý zdroj energie. Projekt představuje důležitý první krok k rozvoji regionální výroby vodíku s nulovými emisemi. Zároveň podporuje čisté zdroje, které dodávají do základního zatížení rozvodné sítě.

Projekt by měl prokázat ekonomickou návratnost výroby vodíku z jádra. Po ověření ve skutečném provozu mohou vznikat plány pro budoucí výrobu modrého vodíku pro naplnění cílů programu DOE H2@Scale.

Originál článku viz https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nine-Mile-Point-to-produce-hydrogen-for-self-suppl 

Podrobnější informace viz https://www.constellationenergy.com/newsroom/2021/exelon-generation-receives-doe-grant-to-support-hydrogen-production-project-at-nine-mile-point.html