BŘE
21

Valná hromada Energetického třebíčska k zahájení tendru na Dukovany

Úvod

Dne 21.3.2022 se uskutečnila Valná hromada sdružení Energetického Třebíčska, se kterým úspěšně spolupracujeme, a na kterou jsme byli pozváni. Valné hromady se jako hosté účastnil pan Miloš Vystrčil, předseda senátu parlamentu ČR; Tomáš Ehler, náměstek sekce energetika ministerstva průmyslu a bochodu; Petr Závodský, generální ředitel společnosti Dukovany II; Roman Havlín, ředitel JE Dukovany; a další pozvaní hosté. Celou diskuzi moderoval pan Jiří Jonáš, předseda Energetického Třebíčska. 

Všichni hosté hovořili o důležitosti přípravy 5. bloku v Dukovanech. Petr Závodský pak blíže specifikoval podrobnosti, cenové předpoklady a harmonogram na tendr JE Dukovany. Prezentace je k dispozici zde

Níže v článku je k dispozici vyjádření předsedy České jaderné asociace Tomáše Kovalovského. 

Dukovany

Česká jaderná asociace, z.s. si váží naší vzájemné spolupráce s Energetickým Třebíčskem. Jsme rádi, že jste nás oslovili k další diskuzi o rozvoji jaderné energetiky v ČR. Zároveň gratuluji obrovskému úspěchu, ve kterém sehrálo vaše sdružení nemalou roli, včetně podpory Kraje Vysočina a okolních obcí a měst.

Moc rád vzpomínám na období, kdy jsem připravoval tendr na Temelín a později i na Dukovany. Mimo jiné jsem řešil požadavky a začlenění JE zde do lokality, jezdil po lokalitě s geodety, geology a dalšími profesemi. A od té doby jsem na poli energetiky zůstal, protože je to oblast, která je nesmírně zajímavá.

Něco k zamyšlení

Nechci hovořit dlouho, protože čas zde patří vám členům Energetického Třebíčska. Dlouho jsem přemýšlel, co sdělit k této příležitosti. Rád bych zdůraznil jednu věc, o které si možná si budete říkat,“Vždyť to každý ví“. Ale. Všichni považujeme elektrickou energii za samozřejmost. Zmáčkneme na vypínač a rozsvítíme světlo, všichni máme myčky, pračky, televize, konvice na čaj nebo kávu. A co je podstatné 73% vyrobené energie odebírá průmyslová výroba a podnikatelská sféra, která se podílí významnými desítkami procent na tvorbě HDP. Bez toho by naše hospodářství nefungovalo.

Myslím, že bychom všichni měli mít na paměti, že bez elektrické energie nejsme schopni dnes naplnit ani své základní lidské potřeby jako je třeba mít doma teplo, uvařit si čaj, nebo si pustit vodu z kohoutku (90% kapalin na planetě se čerpá).

Osobně si myslím, že elektrická energie a energetická soběstačnost není samozřejmost. Nacházíme se v turbulentní době, kdy čelíme různým vnějším vlivům, kterými jsou četné příležitosti skoro-backoutů, tornáda, různé vichřice, nebo jiné přírodní živly. A dnes vidíme, že do energetiky zasahuje i válka na Ukrajině. V uplynulých 14 dnech jsme zažívali obavy, jestli bude další provoz obou obléhaných elektráren dále bezpečný.

Z posledních let máme zkušenost, že z minuty na minutu můžeme být bez elektrické energie a tepla.

Úvaha o blízké budoucnosti

Myslím, že nás v blízké budoucnosti čeká poměrně zásadní politická, technická a ekonomická diskuze jak dál.

Ještě před měsícem jsme se bavili o tom, že v případě potřeby postavíme 1, nebo 2 levné paroplynové bloky jako záložní zdroje. Ale dnes tato varianta padá již z pohledu nejistoty zajištění stabilních dodávek plynu.

Naopak uhlí, které se vyskytuje na našem území, jsme již naplánovali konec těžby. A myslím, že se nevyhneme otázkám, zda dopad tvrdého tvrdého Green Dealu nám neznemožní potenciální využití uhlí jako záložního (přechodného) zdroje. Přeci jen technickou infrastrukturu máme. Sice pomalu stárne, ale je funkční, a není závislá na ničem a nikom jiném než na nás samotných.

Budeme stát před rozhodnutím, zda budeme mít elektrickou energii, teplo a funkční hospodářství, nebo budeme plnit přísné limity Green Dealu. Proto musíme některé ambice a cíle přehodnotit. Ve světě už se tak děje. Francie oznámila že do roku 2050 che vybudovat 25GWe nových zdrojů v hodnotě 50 Mld Eur. Belgie oznámila prodloužení životnosti svých jaderných zařízení o 10 let. Polsko oznámilo zahájení jaderného programu.

Nevidím jiné východisko jak dál zajistit bezpečné dodávky elektrické energie, než přes jádro a obnovitelné zdroje. Všichni známe plány okolních států EU, jak budou postupně ukončovány stávající jaderné a uhelné zdroje. A pokud s tím “něco” neuděláme, nevyhnutelně se přiblížíme energetické chudobě.

Proto jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas začít hovořit také o zahájení přípravy 6 bloku v Dukovanech ale i 3 a 4 bloku v Temelíně.

Další součásti energetiky

Nesmíme zapomínat i na rozvoj distribuční sítě a dalších podpůrných zařízení. Osobně si myslím, že bychom také měli už cíleně připravovat i zadní část palivového cyklu a bezpečné ukládání použitého paliva a radioaktivního odpadu z vyřazování. Nebo dojednání výhodnějších podmínek pro ČR v oblasti taxonomie EU o udržitelných zdrojích. Nevím k jakým závěrům došla poslední politická diskuze. Ale pokud bychom významně pokročili i v této oblasti, tak bychom dokázali naplnit požadavky taxonomie EU a celý proces by mohl být pro nás ekonomicky příznivější. Proto se těším na letošní diskuzi o jádře a revizi Státní energetické koncepce.

Ale abych se vrátil k elektrárně JE Dukovany. Všem nám všem přeji mnoho zdaru a zvládnutí všech kroků, které zcela určitě nebudou bezproblémové.

Děkuji za pozornost a přeji vám všem krásný den.

Ing. Tomáš Kovalovský
Předseda představenstva
Česká jaderná asociace, z.s.