KVĚ
13

JE Mochovce 3 se mají spustit letos

Nový slovenský blok JE Mochovce 3 se má spustit a vyrábět elektřinu letos. Čtvrtý výrobní blok bude následovat v roce 2023.  Uvádění do provozu je standardně rozděluje na fyzikální a energetické spouštění. Časový harmonogram spouštění vyplývá ze zprávy o energetické bezpečnosti vydané ministerstvem hospodářství. 

Spouštění JE Mochovce 3

Třetí blok Jaderné elektrárny Mochovce se již brzy dočká definitivního povolení k provozu, uvedla ředitelka kanceláře Úřadu jaderného dozoru SR (ÚJD) Miriam Vachová. Druhostupňové rozhodnutí předsedkyně úřadu pro uvádění třetího bloku do provozu je ve vysokém stadiu připravenosti k vydání. „Inspektoři zapracují ještě finální připomínky k některým aktuálně posuzovaným zprávám jako citlivostní analýza, zpráva o kvalitě materiálů a výsledek kontroly svarových spojů,“ dodala Vachová.

Inspektoři ÚJD aktuálně posuzují a vyhodnocují podklady o povolení, které obdrželi od Slovenských elektráren. Posuzují i nezávislé odborné posudky. Nezávislé posudky si ÚJD nechal vypracovat v rámci procesu prověřování vznesených připomínek, námitek a podaných podnětů v odvolacím správním řízení.

Po nabytí právní moci připravovaného rozhodnutí teprve začne fáze uvádění jaderného bloku do provozu. Ta se dělí na fyzikální a energetické spouštění. Uvádění do provozu končí po provedení všech testů v rámci fyzikálního a energetického spouštění, které je zakončené 144 hodinovým průkazným chodem na plném výkonu. „Až po té začíná fáze rutinního provozu, která se dělí ještě na zkušební provoz a na provoz,“ konstatovala Vachová.

Původní termíny a celková cena

Slovenské elektrárny začaly s dostavbou JE Mochovce dne 3. listopadu 2008. Původně se dokončení obou jaderných bloků plánovalo na rok 2012 pro 3. HVB, a 2013 pro 4. HVB. Termíny se však z různých důvodů mnohokrát posouvaly.

Ke dnešnímu dni si dostavba vyžádala celkem 6,2 miliardy eur (161 ml. Kč). Celková suma se několikrát navyšovala. Na začátku dostavby byl rozpočet necelé tři miliardy eur.

Nový jaderný blok v Mochovcích bude mít instalovaný výkon 471 megawattů, což pokryje přibližně 13 procent z celkové spotřeby elektřiny na Slovensku.