ČER
23

Veřejná diskuze na téma restrukturalizace ČEZ

Dnes se na Českou jadernou asociaci, z.s. obrátila redakce hospodářských novin s žádostí o příspěvek do reportáže k tématu „Restrukturalizace ČEZ“.

Restrukturalizace ČEZ, téma dne

Pan premiér Perf Fiala dne 23.6.2022 ve svém projevu sdělil, že „je důležité, aby Česká republika měla rozhodující vliv na kritickou a energetickou infrastrukturu. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je restrukturalizace ČEZ, která by se mohla uskutečnit do dvou let“.

Restrukturalizace by měla být taková, aby část kritické infrastruktury mohl řídit stát prostřednictvím společnosti ČEZ. Je to však otázkou dalších debat. Především je třeba jednat s minoritními akcionáři. Zprávu zveřejnil např. Český rozhlas, Česká televize a další média.

Hlavním hybatelem celé diskuze jsou vysoké ceny energií pro průmysl a pro domácnosti. Těm by mohla restrukturalizace přinést snížení cen.

Vývoj cen elektrické energie za posledních 12 měsíců, zdroj oenergetice.cz

Naše odpovědi

K problematice jsme byli dotazováni z redakce Hospodářských novin. 

Ceny elektrické energie v České republice určuje obchodování na evropské burze s komoditami. Česká republika není uzavřený trh a ČEZ, a.s. je komerční subjekt, jehož cílem je tvorba a maximalizace zisku. Výnosy ČEZu jsou rozděleny formou dividendy státu a minoritním akcionářům. Část se ponechává na vnitřní hospodaření a investiční akce.

Čili cena elektrické energie nelze změnit dokud budeme obchodovat elektrickou energii na burze. Ale i tak. Stát by měl držet v rukou to nejdůležitější, a to je energetická soběstačnost. Bez toho nezajistíme výrobu elektrické energie a tím pádem ani tvorbu vlastního HDP. 75 procent elektřiny se spotřebovává do průmyslu a služeb. 25% je spotřebováno v našich domácnostech.

Není jasný rámec

Závěrem bych rád dodal, že i když hovoříme o restrukturalizaci ČEZu, stále se pohybujeme na teoretické bázi a spekulacích. Nikdo dnes neví jaká forma restrukturalizace je „na stole“.

  1. Může se jednat o odkup akcií minoritních akcionářů a zajištění ze 100% vlastnictví státem.
  2. Nebo se může jednat o odkup elektráren a tepláren, které jsou ve vlastnictví např. společností SEV.EN, nebo jiných soukromých majitelů nebo měst.
  3. Variantou je i rozdělení na výrobu, která by byla v rukou státu, a obchod, obnovitelné zdroje a služby, které by byly soukromé.

Variant je mnoho a každá z nich představuje celou řadu výhod a nevýhod. Nicméně součástí energetiky není jen výroba, ale i distribuce, obnovitelné zdroje, obchod, chytré sítě apod. Proto je nutné uvažovat v celém kontextu tak, aby to bylo výhodné pro stát a pro občana jako koncového zákazníka.