ÚNO
14

Valná hromada ČJA

Úvod

Dne 20.1.2023 se konala Valná hromada ČJA na půdě Vysoké školy Technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE).   “Jedním z hlavních bodů bylo jmenování nového Místopředsedy představenstva Ing. Aleše Chromého, který střídá dosavadního Ing. Michala Šnaidera. Ten se přesouvá nově na pozici člena Kontrolní komise. Dalším tématem bylo ustanovení a uvedení do života odborné technické komise, které budou mít v odpovědnosti náplň faktické činnosti asociace, uvedl předseda Ing. Tomáš Kovalovský.

Jako hosta jsme přivítali pana Vítězslava Jonáše, předsedu Energetického Třebíčska. „Velmi mne těší naše vzájemná spolupráce ve které vidím skloubení techniků na straně České jaderné asociace a významného zastoupení politické veřejnosti na straně Energetického Třebíčska i Energoregionu 2020. Původně jsem měl trochu obavy ze vzniku České jaderné asociace, abychom si vzájemně nekonkurovali. Ale spolupráce mne přesvědčila o tom, že se vhodně doplňujeme.“ sdělil ve své zdravici Vítězslav Jonáš. A dále doplnil, že je nutné pokračovat v úsilí do doby než bude skutečně zahájena výstavba.

Oba předsedové se shodli na plánu letošní spolupráce mezi oběma spolky.

Valná hromada ČJA – shrnutí a zhodnocení plánu činnosti

Česká jaderná asociace hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, přičemž byla schopna splnit takřka všechny své plánované cíle.

Z vize být vidět a slyšet byly vydány 4 články do mediálního prostoru, 35 článků na našich internetových stránkách, byly zahájeny práce na přípravě portálu LinkedIN a Facebook a také byly značné aktivity a stanoviska směrem k politické sféře a stálému výboru pro NJZ.

Dále se Valná hromada ČJA usnesla na snížení členských příspěvků pro stávající i nové právnické a fyzické osoby. „Naše asociace přechází z režimu zahájení činnosti do režimu stabilního a vyrovnaného hospodaření. Utváříme přívětivější podmínky pro získávání nových členů. Pracujeme na tom, abychom se více otevřeli všem, kdo chtějí přinést odborný, nebo nezávislý pohled a přispějí k budování smysluplného a stabilního energetického mixu v ČR. To jsou pro nás zásadní atributy, tj. nezávislost a odbornost.“ uvedl Kovalovský a dodal Pozitivně jsme vyhodnotili dosavadní činnost asociace, sjednotili jsme si postoje k energetickým otázkám a stanovili jsme si, že i nadále chceme být sjednotitelem jaderných a dalších energetických témat v České republice.

Odborné komise

Na Valné hromadě jsme projednali odborné komise, jejich pracovní náplň a realizaci odborných workshopů. Workshopy budou probíhat 2x ročně. Tj. každý duben a září příslušného kalendářního roku.

Konkrétní odborné komise a jejich předsedové jsou:

  • Energetika – předseda Ing. Tomáš Kovalovský 
  • Nová jaderné zdroje v ČR – předseda Ing. Petr Nejedlý 
  • Palivový cyklus a radioaktivní odpady – předseda Ing. Radek Trtílek 
  • Vzdělávání, věda a výzkum – předseda Ing. Vojtěch Stehel, Ph.D., MBA 
  • Čistá mobilita – předseda Ing. Aleš Chromý 
  • Mediální – předseda Ing. Tomáš Zelenka 

Konference a mediální aktivity

Česká jaderná asociace bude i nadále pracovat ve své publikační činnosti do odborných časopisů i veřejnoprávních médií. Letošní rok je prioritou realizace nebo se účast na konferencích