Čistá mobilita a obnovitelné zdroje

Čistá mobilita, elektromobilita, použití vodíku a obnovitelné zdroje v energetice. Výroba, skladování a distribuce vodíku a jiných druhů energie. Propojení vodíku, mobility a energetiky.

Energetika obecně

Klasická a jaderná energetika, obnovitelné zdroje, malé modulární reaktory, dodavatelé, energetická soběstačnost, distribuce, energetické koncepce státní a evropské, taxonomie, strategie nové směry a trendy.

Nové jaderné zdroje

Nové jaderné zdroje v ČR, malé modulární reaktory, koncepce a strategie směřující k výstavbě nových jaderných zdrojů. Důvěryhodné a související informace a širší debata k nově připravovaným jaderným zdrojům v ČR.

Palivový cyklus a radioaktivní odpady

Palivový cyklus jaderné elektrárny. Použité a vyhořelé palivo. Radioaktivní odpady v ČR a jejich zpracování. Vyřazování z provozu jaderných elektráren, hlubinné úložiště.

Tisková prohlášení

Tisková prohlášení České jaderné asociace, které se týkají energetiky a souvisejících odvětví.

Vzdělávání, věda a výzkum

Vzdělávání, rozvoj inženýrských kapacit v ČR. Věda a výzkum, zapojení vysokých škol do jaderného průmyslu.   Vývoj a výzkum jaderných technologií včetně malých modulárních reaktorů a vývoj použití jaderných technologií v jiných oblastech průmyslu.