World Nuclear Association

World Nuclear Association

www.world-nuclear.org

Mezinárodní organizace, která zastupuje globální jaderný průmysl. Jejím posláním je propagovat širší porozumění jaderné energii mezi klíčovými mezinárodními ovlivňujícími subjekty tím, že bude poskytovat autoritativní informace, rozvíjet společné průmyslové pozice a přispívat k energetické debatě.

World Nuclear News

World Nuclear News

world-nuclear-news.org

WNN je veřejná informační služba World Nuclear Association

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

www.sps.cz

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Udržuje povědomí státních orgánů o stavebnictví jako důležitém ekonomickém pilíři se širokým multiplikačním dopadem a dále o významu jeho jednotlivých segmentů pro konkurenceschopnost.

Energetické Třebíčsko

Energetické Třebíčsko

www.energeticketrebicsko.cz

Sdružení obcí a právnických osob, které mají zájem na udržení energetického regionu. Základní posláním je zastupovat a hájit zájmy členů ve vztahu k udržení a dalšímu rozvoji energetického odvětví v regionu a za tím účelem spolupracovat s orgány obce, kraje, státu a s ostatními organizacemi i jednotlivci. Dalším úkolem je přispívat k jednoznačnému definování perspektivy dalšího provozu a rozvoje JE Dukovany a podporovat výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech.

GING, s.r.o.

GING, s.r.o.

ging.cz

Společnost GING se dnes zabývá inženýringem a vedením projektů obecně, zejména v energetice. GING sídlí zde v Českých Budějovicích a s elektrárnou velice významně spolupracuje na řadě investičních akcí, mimo jiné i na teplovodu do ČB.

TKP geo, s.r.o.

TKP geo, s.r.o.

www.tkpgeo.cz

Má dlouholetou tradici v oblasti geodézie a geoiformatiky. Pod jménem TKP geo s.r.o. zákazníkům přinášíme především: TRADICI, KVALITU a PROFESIONALITU. Máme 4 stálá pracoviště (v Českých Budějovicích, jaderné elektrárně Temelín, Táboře a Brně) s 80 technicky vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Nabízíme zkušenosti se zvládáním nových trendů v oblasti moderní měřické a výpočetní techniky i zpracování, využívání a publikování geografických dat.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a technické inovace

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a technické inovace

cxi.tul.cz

Je výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci (TUL). Jeho cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická odvětví průmyslu. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou zaměřené na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

www.vstecb.cz

Veřejná vysoká škola neuniverzitního typu. Vznikla 27. dubna 2006. Jde o tzv. profesně orientovanou vysokou školu, zaměřuje se tedy na propojení výuky se spoluprací s firmami v rámci studovaného oboru.