Obecné informace

Česká jaderná asociace, z.s. je nezávislý subjekt, který podporuje jadernou energetiku jako udržitelný a bezemisní zdroj elektrické energie a strategicky zastupujeme zájmy tohoto odvětví v důležitých energetických debatách jak v ČR, tak ve světě. Česká jaderná asociace je členem World Nuclear Association.

Poslání

Cílem České jaderné asociace je podpořit výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice s maximálním zapojením českého průmyslu inženýrských pracovišť, výzkumných pracovišť i vysokých škol a s tímto cílem spolupracovat s orgány obcí, krajů, státu a s ostatními organizacemi i jednotlivci. 

Jsme přesvědčeni, že zapojení českých subjektů povede k posílení české ekonomiky, udržení a posílení energetické bezpečnosti, soběstačnosti naší země a zachování odborných kompetencí nejen v oblasti jaderné energetiky, kterým české firmy a vysoké školy stále ještě disponují. 

Kromě toho jsou naše aktivity zaměřeny na podporu širšího porozumění a osvěty mírového využití jaderné energie mezi klíčovými subjekty tím, že poskytujeme důvěryhodné, odborné a praxí ověřené informace o jaderné energetice, rozvíjíme společné průmyslové aktivity a přispíváme k otevřené diskuzi o energetice.

Česká jaderná asociace

 • vytváří diskuzní a tvůrčí prostředí pro své členy k podpoře a rozšíření obzorů v podnikání,
 • vytváří podmínky k navázání obchodní spolupráce i neformálních kontaktů,
 • přispívá ke zvýšení pozitivního profilu svých členů na poli energetiky,
 • rozvíjí a sdílí společná i průmyslová odborná stanoviska a postupy týkající se strategických otázek.

Česká jaderná asociace je apolitická.

Vedení české jaderné asociace

Představenstvo řídí chod České jaderné asociace. V čele představenstva je předseda Ing. Tomáš Kovalovský a místopředseda Ing. Michal Šnaider a člen představenstva Ing. Aleš Cincibus. 

Nejvyšším orgánem České jaderné asociace je valná hromada.

Kontaktujte nás

Telefonní a e-mailové údaje o tom, jak nás kontaktovat, mapa sídla jsou uvedeny na stránce kontaktů.

Aktivity České jaderné asociace

Spojujeme lidi. Pro své členy vytváříme prostředí k rozšíření obzorů v podnikání, navazování kontaktů a obchodních vztahů. Zapojujeme a ovlivňujeme klíčové domácí zúčastněné strany v oblastech strategického významu pro jaderný rozvoj, inženýring a výrobu.

Komunikace

Podporujeme jadernou energetiku jako udržitelný zdroj elektřiny a strategicky zastupujeme zájmy tohoto odvětví v důležitých energetických debatách v ČR. Poskytujeme důvěryhodné, odborné (a v maximální míře ověřené) informace o jaderné energetice jak do mediálního prostoru, nebo sociálních sítí.

Vyjadřujeme se k výstavbě nových jaderných zdrojů, spolupracujeme s orgány obce, kraji, státem a s ostatními organizacemi i jednotlivci.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou interní fóra, která umožňují členům sdílet osvědčené postupy, připravovat projekty, provádět analýzy v otázkách ekonomiky, bezpečnosti, energetické soběstačnosti, nízkouhlíkové energetiky a životního prostředí.

Členství v České jaderné asociaci

Naši členové

Naši členové jsou významné osobnosti, vysoké školy a společnosti, které zajišťují výzkum, výrobu nebo provoz jaderných zařízení v České republice. Seznam významných osobností na na stránce zde. Seznam partnerů a právnických osob je uveden na stránce zde.

Nabídka členství

Členství v České jaderné asociaci je individuální pro fyzické osoby nebo pro právnické osoby zabývající se o mírové využití jaderné technologie, zejména pro výrobu primární energie.

Členství Vám umožní se podílet na budoucnosti jaderné energetiky. Hlavní výhody:

 • propojení lídrů a technických specialistů energetického odvětví České republiky,
 • navazování kontaktů a vytváření nových projektů, networking, 
 • zvýšení hodnoty profilu a propagace fyzické nebo právnické osoby,
 • rozvoj společných i průmyslových postojů a postupů týkající se strategických otázek,
 • přispění do podpory a propagace jaderné energetiky a vizi českého průmyslu, který je/může být zapojen do jaderné energetiky,
 • možnost komunikace s politickou sférou na všech úrovních,
 • komunikace s jadernými regiony,
 • být součástí světové jaderné asociace

Roční poplatek se odvíjí od typu členství. Pro bližší informace se prosím obraťte na info@ceskajadernaasociace.cz. K uzavření členství je nutné zaslat žádost o členství.