KVĚ
21

Výroba vodíku je nejefektivnější z jádra

Francouzský úřad pro vědecké a technologické hodnocení zveřejnil zprávu k výrobě vodíku. Pouze jaderná a vodní energetika představuje výhodu v tom, že je kontrolovatelná a je bez uhlíku. Výroba vodíku v celosvětovém měřítku vyžaduje až 400 GW v „jádře“.

Zjištění komise

„Aby vodík vyráběný elektrolýzou byl nízkouhlíkový, musíme používat elektřinu, která je ‚zelená‘ tj. z obnovitelných zdrojů, nebo ‚modrá‘ – z jaderných elektráren. Ale výroba vodíku z obnovitelných zdrojů je 4x dražší než z jádra.

Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům jsou elektrolyzéry ziskové pouze v případě je zajištěn dlouhodobý a nepřerušovasný provoz. Minimální doba provozu je 5 000 hodin ročně, optimálně 8 000 h/rok. Ale obnovitelné zdroje umožňují provozu elektorlyzérů v rozsahu 2000 -4000 h/rok. Proto pouze jaderná a vodní energetika představuje výhodu ekonomicky návratné a bezuhlíkaté výroby vodíku.

Výroba vodíku a energetická náročnost

Cíl Evropské unie je do roku 2024 instalovat 6 GW elektrolyzérů pro výrobu jednoho milionu tun vodíku z obnovitelných zdrojů. Následně do roku 2030 instalovat dalších 40 GW elektrolyzérů pro výrobu 10 milionů tun vodíku. V obnovitelných zdrojích by to vyžadovalo 15 000 až 150 000 větrných turbín. Případně solární fotovoltaické panely o rozloze v rozmezí 800 000 až osm milionů hektarů.

Celosvětově by výroba 70 milionů tun vodíku z obnovitelných zdrojů vyžadovala zprovoznění více než jednoho milionu nových větrných turbín nebo 56 milionů hektarů fotovoltaických panelů.

Alternativním řešením je vodík vyráběný z „Jádra“. Celosvětově to představuje výkon 400 GW nových jaderných bloků. Což je však „pouze sen“. Protože spousta zemí, včetně Francie, snižuje podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Některé země, včetně Německa, budou vodík dovážet. A to ze zemí, které mají větší kapacitu obnovitelných zdrojů energie.

Jen pro představu. K výrobě vodíku elektrolýzou by Francie potřebovala kompletní výrobu elektrické energie ze čtyř jaderných elektráren.

Původní článek viz https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Nuclear-stands-out-for-clean-hydrogen-says-French

Kompletní zpráva Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques is here.