ŘIJ
25

Cizí radioaktivní odpad na Slovensku už nepůjde zpracovat

Cizí radioaktivní odpad na Slovensku nově nikdo nedoveze pro účely zpracování a spalování. Jedná se o nízkoaktivní odpad, který nebyl vyprodukován na Slovenském území. Vyplývá to z novely zákona o životním prostředí, kterou se mění i zákon o radiační ochraně. Novelu v pondělí podepsala prezidentka Zuzana Čaputová.

Zákon o životním prostředí řeší radioaktivní odpad na Slovensku

Zákaz zavádí novela zákona o životním prostředí. Nový zákon „výslovně zakazuje dovážet  radioaktivní odpad za účelem spalování, který nebyl vyprodukovaný na území Slovenské republiky“, uvádí navrhovaná novela zákona. Mimo jiné nově tyto činnosti nastavuje „do kontextu znečištění a poškozování životního prostředí“.

Návrh vznesli členové národní rady, kteří se snažili „přispět ke snížení zátěže a ohrožení životního prostředí a zároveň k prevenci vzniku zdraví rizika.“ Návrh byl podán aniž by proběhla identifikace konkrétních rizik a dopadů, nebo škody na životním prostředí, které plynou ze současných postupů. Rozsah na kterém se poslanci shodli je úplný zákaz dovozu jakýchkoliv radioaktivních odpadních materiálů za účelem spalování.

Usnesení o přijetí návrhu přijala národní rada většinou svých hlasů. Zákon je účinný zpětně od 1. září 2021, ale nemá vliv na smlouvy uzavřené před tímto datem.

JAVYS zajišťuje zpracování radioaktivního odpadu pro slovenské i zahraniční klienty. Hlavní činností je zpracování radioaktivních odpadů z vyřazování slovenských jaderných elektráren. V současnosti zpracovává 865 tun nízkoaktivního radioaktivního materiálu z odstavené jaderné elektrárny Caorso. Práce mají být dokončeny do roku 2023. Příležitostně zpracovává i některé druhy radioaktivních odpadů i pro ČEZ.

Změna autority pro jadernou přepravu

Další změny slovenského zákona o životním prostředí ve stejném usnesení přenesly kompetence k povolování přepravy radioaktivního materiálu z Ministerstva dopravy a výstavby na Úřad veřejného zdravotnictví. Ten již má vedoucí úlohu v radiační ochraně. Vláda uvedla, že toto je smysluplnější uspořádání a v souladu s ostatními zeměmi.

Související zdroje

Budaj chce zakázať spaľovanie zahraničného rádioaktívneho odpadu

Slovensko už nebude smetiskom rádioaktívneho odpadu

Šéf JAVYS Pavol Štuller: Spaľovanie rádioaktívneho odpadu je high-tech, patríme k špičke