ÚNO
06

Opce na výstavbu NJZ, aneb Jaderná elektrárna je jako CDéčko

„Jaderná elektrárna je jako CDéčko, když se něj dobře staráte, vydrží vám i 30let, a to samé platí pro elektrárnu,“ prohlásil na Valné hromadě Energetického Třebíčska a veřejné debatě ministr Průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Valná hromada Energetického Třebíčska proběhla dne 2.2.2023 v prostorách hotelu Atom Třebíč. Veřejného jednání se účastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela, vrchní ředitel pro energetiku Tomáš Ehler, hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek, poslanec a místostarosta města Pacova Lukáš Vlček, a další.

Úvodní slova

V úvodních proslovech našich politiků jsme slyšeli slova o tom, jak je jádro důležité pro stát, pro energetiku, pro rozvoj regionů, pro lidi, pro …. no prostě pro všechny a pro všechno. Po další diskuzi však přítomným vyschlo v hrdle a zůstaly tak trochu oči pro pláč.

Opce na výstavbu NJZ – ano nebo ne?

Vrchní ředitel pro energetiku Tomáš Ehler na konferenci NJZ v 09/2022 ujišťoval český průmysl o zaručeném záměru a potřebě využít opce na výstavbu 6. dukovanského bloku (EDU 6) a 3. a 4. temelínského bloku (ETE 3,4) jako závazný parametr tendru. Zároveň místopředseda PS ČR Karel Havlíček následně veřejně vyzval vládní činitele k tomuto kroku. Z veřejné diskuze na platformě Energetického Třebíčska jsme ale odcházeli se sdělením pana ministra  Síkely a vedle přikyvujícího toho samého pana Ehlera: O osudu opce na výstavbu NJZ bude rozhodnuto až po vyhodnocení tendru“. Zajímavé bylo, že v rozsahu několika dalších minut Předseda představenstva a generální ředitel Elektrárna Dukovany II, a. s. Petr Závodský přímo do fóra oznámil: „Pokud vláda chce závaznou opci, musí rozhodnout co nejdříve. ČEZ je na to připraven.

Tak kde je problém?

Zastupitelé kraje a obcí rovněž apelovali na to, aby se rovnou stavěl dvojblok, z důvodu výstavbou jinak zbytečného, nesmyslně prodlouženého zatížení kraje, měst a obcí.

Zastoupení českého průmyslu a kapacity

Těžko nám je také zmiňovat deklaraci záruk pro zastoupení českého průmyslu. Tendr tento požadavek neobsahuje, ale Jozef Síkela nám sdělil, že to osobně s vendory dojednal…ústně. Ale ve skutečnosti se nejedná o závazný parametr tendru.

Otázka dostupných technických kapacit pro stavbu v ČR a strach z odlivu například do progresivního Polska byla vznesena i zde. Dostalo se nám uklidnění několika pozoruhodnými způsoby:

  1. Podporujeme vzdělávací systém, aby byl dostatek techniků

To ano, chvályhodné. Ale on člověk po škole (a je jedno zda střední nebo vysoké) dovede postavit jadernou elektrárnu? Mj. můžeme pouze litovat, že naše společnost nedovedla vytvořit podmínky pro pracovní souběh mladších ročníků se staršími a zkušenějšími. Faktem zůstává, že ti, co postavili elektrárnu, jsou v důchodu, anebo již bohužel zesnuli. Čest jejich památkám!

  1. Koordinujeme s Polskem výstavbu bloků

Má to posluchač chápat tak, že Polsko si dopřeje ve výstavbě pauzu, abychom si díky přelivu lidských sil i u nás mohli aspoň jeden blok postavit? Nebo jak je ona koordinace myšlena? A kdo, s kým a jak toto koordinuje?

  1. Polsko nemá zvládnuté procesy dokumentace EIA, umístění jaderného zařízení, apod., a proto nezačnou dřív, než my

Možná, ale Polsko také vypustilo jaderné tendrování. Prohlášení o odstavování jejich tepelných elektráren až v návaznosti na spuštění chystaných jaderných bloků jen podtrhuje polské odhodlání vyřešit energetickou nouzi. Bylo by naivní také nevidět, že suverenita Polska roste ještě více s jejím vojenským spojenectvím s USA. Opravdu si někdo myslí, že se toto Polsko bude ve výstavbě čímkoli zdržovat nebo se nechá omezovat?

  1. V Polsku nemají certifikované dodavatele, to je zdrží, určitě nezačnou dřív než my

No právě, že nemají (zatím)! Dodavatelé z ČR a SR budou tedy logicky v jejich hledáčku. A ono být součástí stavbě několika bloků v rozhodném a stabilním Polsku je trochu jiný byznys, než stavět 1 blok v naší krásné, ale nerozhodné republice. Pro majitele firem to tak nebude těžká volba.

Data o objemech a profesích lidských sil nutných pro dostavbu jaderné elektrárny Mochovce 3,4 mohou pánové z vlády čerpat v nově nabyté ŠKODA JS a.s. A to se jedná „jen“ o dva bloky.

Energetika jako komplex

Zkušenost se projevila a se svým dotazem povstal Jiří Marek, Předseda spolku Jaderní veteráni: Do roku 2045 plánovaně odstavíme 4000 MW instalovaného výkonu z uhlí, nechcete aspoň změnit náběhovou křivku odstavování?

Odpověď – V rozvoji OZE jsme vnímáni velice pozitivně a přispíváme tak ke zlepšení klimatu. V roce 2022 jsme byli svědky stavu, kdy Německo pokrylo polovinu své spotřeby z obnovitelných zdrojů.

Za nás dodáváme – to ano, loni jsme byli svědky mnoha věcem, například renesanci a vzestupu tepelné energetiky v Německu, nebo přiblížení Francie k přídělovému systému elektřiny. Pomiňme energetickou krizi, bezpečnost, vliv OZE na soustavu, akumulaci a vše s tím spojené. Jen ve vztahu k stavbě NJZ – jak rozumné je být importérem elektrické energie, když chci stavět jadernou elektrárnu, notabene když chci, aby se na tom můj průmysl podílel?

Další diskutované otázky

Diskutovali jsme i otázky

  • výstavby malých modulárních reaktorů,
  • obnovy veřejné infrastruktury kraje Vysočina a
  • ujištění otevřené spolupráce s krajskými a místními zastupitelstvy.

Celkové vyznění

Očekávali jsme silnou deklaraci obdobného charakteru, jako vydávají vlády Francie, Polska, Slovinska, Belgie, Nizozemí, Maďarska, atd. Avšak z úst našich vládních činitelů jsme se dozvěděli, že chceme být u obnovy ukrajinského jaderného parku. Že se chceme podílet na stavbách jaderných zařízení ve světě. Anebo že chceme sebevražedně pokračovat ve stanoveném kurzu odstavování klasických tepelných elektráren.

Namísto jasných politických deklarací, důrazu na dodržení časového harmonogramu tendru, potvrzení ze strany nejvyšších představitelů vlády o důležitosti výstavby jsme odcházeli s pachutí  silného znejistění, zda se vůbec bude v Dukovanech něco stavět.

Závěr

Pan Vítězslav Jonáš jako předseda Energetického Třebíčska vedl valnou hromadu a spojenou debatu profesionálně a s přehledem jemu vlastním. Jsme si jisti, že i on určitě očekával jasnější ujištění ze strany našich vládních představitelů.

Za Českou jadernou asociaci, z.s. děkujeme za pozvání na Valnou hromadu. Celé nás to vede k tomu, že musíme ještě důsledněji vést veřejný a odborný dohled nad výkonem státní správy v oblasti obnovy energetické výrobní infrastruktury.

Související články

Valná hromada Energetického třebíčska k zahájení tendru na Dukovany